Natuur Landschap Waterbeheer

Welkom bij VeldVisie!

Veldvisie is de eenmanszaak van Moniek Vesseur, opgericht in 2012. Het bureau richt zich op advies en educatie op het gebied van natuur, landschap en water.

Het realiseren van een aantrekkelijke leefomgeving met hoge natuur- en landschapswaarden en een duurzaam waterbeheer staat bij VeldVisie voorop.


VeldVisie werkt aan inrichtings- en beheersvraagstukken vanuit de visie, dat de beste resultaten worden bereikt door samen te werken met alle betrokken partijen. VeldVisie hecht veel waarde aan het delen van kennis en informatie en heeft oog voor verschillende belangen. Zo komt VeldVisie tot oplossingen die voor alle partijen aantrekkelijk zijn. Oplossingen waarvoor alle betrokkenen zich willen inzetten.


VeldVisie wil de betrokkenheid bij de leefomgeving graag overdragen aan een volgende generatie. De kiem daarvoor wordt gelegd in de kinderjaren. Niet door kennis uit een boekje, maar door zelf te onderzoeken en te ervaren. VeldVisie ontwikkelt daarvoor lespakketten en leerarrangementen. Het motto daarbij is: naar buiten!